Menu
Bel
06-128 50 997
Aanbod voor werkgevers

“Je bent nooit te oud om te leren!”

“Je bent nooit te oud om te leren!” - Ontwikkeladvies 45+

Regie over eigen loopbaan voor werkende 45+-ers

De arbeidsmarkt staat niet stil en vraagt continue naar nieuwe dingen. Werkgevers zouden ten aanzien van hun personeel hierop voorbereid kunnen te zijn. Het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft subsidies beschikbaar gesteld voor een ontwikkeladvies voor werkenden vanaf 45 jaar met als doel met dit ontwikkeladvies deze groep werkenden meer regie te geven over hun eigen loopbaan.

De (langdurige) werkloosheid bij onder vijftigplussers is relatief hoog. Deze groep is per definitie niet vaker werkloos, maar eenmaal werkloos wordt het lastig om weer terug in het arbeidsproces te komen. Het is dikwijls een combinatie van factoren bijv.:

 • De flexibiliteit van 50+ kan (soms) beperkt zijn
 • De zoekinspanningen van deze groep, sluiten niet aan bij de verwachtingen van de toekomstige werkgever

Actieplan

Vanuit het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid is om bovenstaande redenen een actieplan opgezet, een gezamenlijke aanpak van overheid, werkgevers en werknemers. Met als kerndoel:

 • Vijftigplussers ondersteunen met de weg naar werk
 • Werknemers wendbaarder en flexibeler maken
 • Werkgevers minder terughoudend laten zijn bij het aannemen van nieuw personeel
 • Medewerkers een ontwikkeladvies meegeven, gericht op hun toekomst

Met het ontwikkeladvies gaan de diverse partijen preventief te werk en creëren op deze wijze bewustzijn bij zowel werkgevers als werknemers om in het toekomstperspectief de zaak te belichten, door inventarisatie en communicatie met elkaar. Wat is er wel en hoe gaan we het eventueel bijstellen richting de toekomst. Er is een subsidieregeling voor zowel de werkenden, vanaf 45 jaar, als voor de leidinggevenden beschikbaar gesteld door het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Dit ontwikkeladvies wordt door erkende, betrouwbare Loopbaanprofessionals aangereikt. De subsidie is voor een zevental beroepsgroepen beschikbaar en onder diverse voorwaarden.

Training voor leidinggevende hoe om te gaan met …

Het is voor leidinggevenden mogelijk om een training te krijgen hoe om te gaan met medewerkers die in deze groep vallen. Na dit project volgt een evaluatie door het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Het subsidiebedrag is gemaximeerd en er zijn diverse voorwaarden voor wie er voor in aanmerking komt.

De deelnemende beroepsgroepen zijn:

 • Administratief en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten
 • Cateringmedewerkers
 • Verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel
 • Gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken
 • Buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers
 • Schoonmakers
 • Ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst
 • Werkenden in het primair onderwijs
 • Werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs
 • ZZP-ers

Het is mogelijk dat er nog een tweetal beroepsgroepen bij komen. Voor wie de subisidie beschikbaar is zijn die medewerkers met een vaste baan, die 45 jaar of ouder zijn en gemiddeld 12 uur werken. Voor deze beroepsgroepen is gekozen, om reden dat er krimp is in deze functies, de functies/sectoren fysiek/mentaal zwaar zijn of gaan veranderen in de toekomst.

Onder leidinggevenden wordt in deze verstaan diegene die de functioneringsgesprekken uitvoeren. De training kan individueel, per 2 (2x1) of in groepen van 3-10 leidinggevenden worden gegeven. In het totaal 3 uur.

De training bestaat uit de volgende items:

 • Bewustwording van het Ontwikkeladvies voor werkende, leidinggevende en organisatie
 • Wat is een ontwikkeladvies
 • Wat zijn de mogelijkheden voor een vervolgtraject
 • Inzicht in algemene belemmeringen van werknemers en leidinggevende
 • Kennis over de ontwikkelingen binnen de branche en de arbeidsmarkt
 • Gesprekstechnieken en -vaardigheden

Uw hele organisatie kan mee doen met dit project!

Bent u geïnteresseerd geraakt door te lezen over dit plan en u wilt gebruik maken van de mogelijkheid van een training voor (uw) leidinggevenden ...

Wil je meer weten over de aanpak van ReadytoGo “Je bent nooit te oud om te leren!”, neem gerust contact op.

Bel 06-128 50 997 voor advies!
ook als u op zoek bent naar ons kantoor in Veenendaal

Nelly de Kinkelder