Menu
Maak een afspraak
Coachaanbod voor werkgevers

Bij langdurig ziekteverzuim van de medewerker, Spoor 2

Bij langdurig ziekteverzuim re-integratie met Spoor 2

Re-integratie Spoor 2 wil zeggen dat de Wet verbetering Poortwachter (sinds 1 april 2002) werkgevers en werknemers behulpzaam is met re-integratie bij langdurig ziekteverzuim. De werkgever gaat samen met werknemer ervoor zorgen dat de werknemer binnen afzienbare tijd aan het werk komt.

Beide partijen zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter verplicht aan re-integratie mee te werken. Tijdens de re-integratie houdt de werkgever contact met de werknemer en andersom.

ReadyToGo doorloopt samen met de werknemer de stappen Volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Zodra de werknemer weer 100% aan het werk is, stopt de re-integratie.

Herplaatsing binnen uw eigen organisatie - Spoor 1

Normaliter zal in eerste ziektejaar van de medewerker gekeken worden of de werknemer binnen de organisatie herplaatst kan worden in een Eerste Spoor. Is een herplaatsing niet mogelijk - dan kun je voor deze medewerker op zoek naar mogelijkheden buiten je organisatie en een Tweede Spoor starten. Je kunt Spoor 2 als werkgever of HRM zelf doen of een re-integratiebureau inschakelen en het Eerste en Tweede Spoor naast elkaar laten lopen.

Een Spoor 2 traject bij ReadyToGo

Wij begeleiden en onderzoeken samen met de medewerker de nieuwe kansen en fysiek en mentaal toegankelijke functies. Het is van belang dat Spoor 2 op tijd wordt ingezet.

Met een Plan van Aanpak op maat oriënteert de medewerker zich op een persoonlijk- en zoekprofiel om met deze twee profielen aansluitend de arbeidsmarktcampagne op te zetten en om aan de slag te gaan met sollicitaties en netwerkgesprekken. Elk traject bij ReadyToGo is maatwerk. Naast het Plan van Aanpak zijn er tussenrapportages per twee maanden en een tot slot een eindrapportage. ReadyToGo beschikt over een bedrijvennetwerk en blijft na beëindiging van het traject als sparringpartner beschikbaar.

Wil je meer weten over de aanpak van ReadytoGo Bij langdurig ziekteverzuim van de medewerker, Spoor 2 , neem gerust contact op.

Toe aan advies?
U bent welkom voor een persoonlijke kennismaking.
Maak een afspraak of bel ons op.

Nelly de Kinkelder