Menu
Maak een afspraak
Coachaanbod voor werkgevers

SLIM-regeling

SLIM-regeling

In aansluiting op het Ontwikkeladvies 45+ is de SLIM-regeling: Stimulering Leren en Ontwikkelen in het MKB door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het leven geroepen. Zij stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Voor informatie over de SLIM-regeling klik op LINK:

Waarom deze SLIM-regeling?

“In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up to date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder kennis van of tijd en geld voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is.” Aldus het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb, kortweg SLIM-regeling, stelt subsidie voor deze bedrijven beschikbaar om een leerrijke werkomgeving te stimuleren. De subsidie kan gebruikt worden voor de volgende:

  • Doorlichting van de onderneming
  • Loopbaan- en ontwikkeladviezen
  • Methode om leren en ontwikkelen te stimuleren
  • Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg

Op de Noloc-site is een zoekmachine waar loopbaanprofessionals die diensten in het kader van de SLIM-regeling aanbieden. ReadytoGo Loopbaancoaching is er hier één van voor loopbaan- en ontwikkeladviezen en methodes om werken en leren te stimuleren.

Wil je meer weten over de aanpak van ReadytoGo SLIM-regeling, neem gerust contact op.

Toe aan advies?
U bent welkom voor een persoonlijke kennismaking.
Maak een afspraak of bel ons op.

Nelly de Kinkelder