Menu
Maak een afspraak
Coachaanbod voor werkgevers

Werknemers van binnen naar buiten plaatsen

Werknemers van binnen naar buiten plaatsen

Hoe het op dit moment op de arbeidsmarkt is en wat voor een effect 'corona' heeft is bekend. Er wordt binnen organisaties veel naar interne mobiliteit gekeken; welke mensen zijn er vandaag de dag binnen de organisatie aan de slag en welke vacatures staan open en matcht dit nog met elkaar? Organisaties behouden hun medewerkers zolang mogelijk, echter gaan er uiteindelijk ontslagen vallen, omdat het niet meer financieel op te brengen is.

De medewerkers worden dan van binnen de organisatie naar buiten geplaatst, dit heet outplacement. Outplacement wordt ingezet als een werknemer door boventalligheid de baan verliest en als goed werkgever kun je de werknemer in de gelegenheid stellen zich te heroriënteren op een andere baan buiten de organisatie of omscholing. Indien een transitievergoeding wordt verstrekt, kan dit bedrag geheel of gedeeltelijk i ngezet worden voor outplacement (met of zonder omscholing). De werknemer kan de transitievergoeding voor 100% benutten.

Het traject

Onze begeleiding en inzet van expertise is maatwerk met als uitgangspunt dat wat de werknemer nodig heeft voor een passende baan en om niet in een uitkeringssituatie terecht te komen.

Onderwerpen die aan bod komen

  • Samen met de medewerker de competenties en kwaliteiten in beeld brengen.
  • Het zoekprofiel voor een zorgvuldige oriëntatie op de arbeidsmarkt helder formuleren.
  • Ons advies en het zoeken we naar een passende opleiding met arbeidsmarktperspectief bij een nieuwe loopbaanrichting.
  • Als iemand reeds lange tijd bij dezelfde organisatie in dienst is, met als gevolg geen feeling meer heeft met de huidige arbeidsmarkt, de sollicitatieskills marktconform mag updaten met een adequate arbeidsmarktcampagne.
  • Jobhunten, om de meest geschikte baan te vinden voor de medewerker, mogen alle beschikbare kanalen worden benuttigd.

Wil je meer weten over de aanpak van ReadytoGo Werknemers van binnen naar buiten plaatsen, neem gerust contact op.

Toe aan advies?
U bent welkom voor een persoonlijke kennismaking.
Maak een afspraak of bel ons op.

Nelly de Kinkelder