Menu
Maak een afspraak
Blog

Generatie -Einstein- Y ....

Generatie Y – hoe kunnen organisaties omgaan met deze “lastige generatie”.

De Generatie Y – grofweg geboren tussen 1970 en 1985 – heeft voor opschudding gezorgd op de werkvloer.
Zij kijken heel anders aan tegen werk als de generaties daarvoor: de babyboomers, protestgeneratie en Generatie X.
De Generatie Y wordt ook wel Einstein of Millenials genoemd.

Op de werkvloer - volgens Aart Bontekoning:

 • “In vergelijking met de Generatie X zijn ze niet bescheiden, ze organiseren zich in netwerken, zoeken al vroeg ‘open en direct’ contact met de leiders in hun organisaties;
 • hebben minder geduld, willen expliciet kansen krijgen;
 • zijn ook gericht op zelfontplooiing, maar vooral direct in het dagelijkse werk;
 • hechten meer waarde aan leren dan vorige generaties;
 • nemen geen genoegen met een serieuze saaie werksfeer, maar streven naar plezier en dynamiek in het werk;
 • nemen geen genoegen met saaie vergaderruimtes en lange besprekingen, maar streven naar informele to-the-point werkbesprekingen in stimulerende werkruimtes;
 • bevorderen meerzijdig spontaan de meeste uren in samenwerkingsprocessen;
 • niet de formele positie, maar de inhoud stuurt.”

(Bron: NUMMER 1 - JANUARI/FEBRUARI - 2008 GENERATIEGOLVEN ALS VERNIEUWINGSIMPULSEN)

De kenmerken van de Generatie Y op een rij

 • Zij hechten veel waarden aan vrijheid, zelfontplooiing en ontwikkeling.
 • Ze zijn flexibel èn veeleisend.
 • Het werk doèn vinden zij belangrijker dan op welk tijdstip!
 • Zij hechten meer aan waardering krijgen, sfeer en uitdagend werk - dan aan salaris.
 • Zij houden van korte lijn, waardoor direct contact is en er snel geschakeld kan worden. Kortom géén hiërarchie.
 • Digital nomads: zij trekken online van (werk-)plek naar (werk-)plek.

Tips voor werkgevers

Flexibel werken & ruimte

 • Het toverwoord voor deze generatie is: FLEXIBEL WERKEN & RUIMTE. Ik hoor regelmatig dat werkgevers wel verkondigen dat zij werken volgens “het nieuwe werken”, maar in de praktijk zie je deze manier van werken niet. De huidige manier van werken is nog steeds sterk beïnvloed door de babyboom-generatie,geboren tussen 1940 en 1955. Het enige beetje flexibele is de mogelijkheid om thuis te werken, maar ook slechts mondjes-maat. Het bedrijfsleven heeft dan naar hun gevoel geen controle en dat is jammer. Flexibel werken is slimmer denken en een nieuwe attitude ten opzichte van het werken tot nu toe. Hiërarchische systemen passen niet.

Verander organisatie en interne processen

 • Door je als organisatie bewust te zijn van wat generatie Y anders maakt en welke eisen zij stellen aan een organisatie en interne processen is het considerabel de huidge organisatie op een zekere dag eens opnieuw te bekijken. Omdat werk en privé voor deze generatie in principe door elkaar lopen is flexibel werken essentieel.
  Wat kun je doen om bijv. flexibiliteit in een organisatie te brengen?
  Een andere beloningssysteem zoals een niet op uur- of maandbasis salaris, maar een beloning naar resultaat, de al eerder aangehaalde kortere lijnen, meer online werken èn meer verantwoordelijkheid op taakniveau?

Vrijheid

 • Generatie Y houdt best van hard werken, maar zij bepalen zelf op welk tijdstip ze wat doen. Dit houdt in dat ze juist géén 9-to-5-mentaliteit hebben. Zij stellen slechts hun eigen vrijheid voorop door zelf hun tijd in te delen.

Eigen ontwikkeling

 • Huidige werkprocessen zijn nog te veel ingericht naar de babyboom-generatie. Zij gaan daarentegen de arbeidsmarkt verlaten. Deze generatie young-professionals is gevoelig voor het "nieuwe werken", dus verander de werkprocessen. Zij willen zich ontwikkelen. Dit heeft als gevolg dat zij zich niet hun leven lang committeren aan één werkgever. Zij gaan voor een persoonlijke en professionele ontwikkeling en willen dit allebei in hun leven integreren. De verhouding werk - privé zou meer in balans zijn.
  Geef je als werkgever die mogelijkheid aan een young professional?

Technologie

 • Doordat de Generatie Y met technologie is opgegroeid zijn zij in staat altijd en overal tijd- en plaats-onafhankelijk te werken. Deze manier zorgt ervoor dat ze snel hun feedback krijgen ten bate van het vervolg, resultaat.

Loyaliteit

 • Geef ze ruimte & flexibiliteit, pas dan zullen zij floreren. Je haalt het beste bij ze naar boven en zij zullen dit vertrouwen waarderen, want daar tegenover staat hun loyaliteit ten bate van uw organisatie.

Tot slot

Dit was het derde en laatste blog over een drietal generaties namelijk X,Y en Z. Het klinkt als dat iedere generatie een specifiek profiel heeft, desalniettemin zal een en ander genuanceerd geïnterpreteerd kunnen worden. Een oudere of jongere werknemer kunnen beiden zowel een goede als minder goede werknemer zijn. Bij het goed functioneren van medewerkers hebben we te maken met meerdere, verscheidene factoren.

Cruciaal voor organisaties is flexibel mee gaan in de tijd. Het enige dat tegenwoordig zeker is, is de voortdurende verandering. Eén van de meest aan verandering onderhevige factoren zijn de technologische ontwikkelingsgang en het internet. Hierdoor veranderen verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Van ieder mens wordt verwacht dat zij zich persoonlijk en professioneel blijven ontwikkelen om bij te blijven en zich staande te houden in de maatschappij.

Een leven lang leren.

Nieuwsgierig geworden of eens sparren hoe je als organisatie praktisch om kan gaan met de generatie Young professionals, ontgroening & vergrijzing?

Stuur ons een bericht.

Toe aan advies?
U bent welkom voor een persoonlijke kennismaking.
Maak een afspraak of bel ons op.

Nelly de Kinkelder