Menu
Maak een afspraak
Blog

Loopbaanbegeleiding voor vaste medewerkers

Loopbaanbegeleiding voor jouw vaste medewerkers

Vanaf 2017 tot begin 2020 heb ik als Loopbaanprofessional met veel plezier werkende 45-plussers mogen begeleiden in het kader van het Ontwikkeladvies 45+ voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Ministerie heeft dit gesubsidieerde Loopbaanadvies voor werkenden van 45 jaar of ouder, met een vaste baan en later ook voor ZZP-ers, georganiseerd om hen stil te laten staan voor bewustwording waar ze op dit punt in de tijd gepositioneerd staan binnen hun loopbaan. Hoe staat de 45-plusser in de huidige continue-veranderende-arbeidsmarkt in de actuele baan met aansluitend een loopbaanadvies en plan van aanpak om concreet mee aan de slag te gaan teneinde eigen regie te nemen voor de nabije toekomst.

Het persoons-, zoekprofiel, kwaliteiten, talenten, drijfveren en energiegevers van de deelnemer dienen als uitgangspunt, vervolgens is de deelnemer, samen met coach, zich verder gaan oriënteren richting de toekomst. Bij het slotadvies werden aanvullende zaken inzichtelijk gemaakt met betrekking tot onder andere persoonlijke, financiële, rechtspositionele consequenties en welke (financiële) voorzieningen ook bijv. met oog op een opleiding er zijn, een uitkering bij het verlies van de baan, risicofactoren met het inslaan van een andere richting dan de huidige loopbaan en een plan van aanpak.

Als Loopbaancoach heb ik teruggekregen van de deelnemers dat zij in dit kortdurende traject veel wijzer zijn geworden en zij vonden dat iedere werknemer eens in de zoveel tijd met een Loopbaancoach zou behoren te praten richting toekomst en vanuit hier vervolgstappen te zetten om mee te blijven doen op de arbeidsmarkt een soortgelijk “loopbaan-APK”.

Overigens een goed initiatief van onze overheid om het Ontwikkeladvies 45+ te subsidiëren waardoor er geen kosten in rekening zijn gebracht voor organisaties en medewerkers als startpunt voor het vervolg. De regeling is vanaf begin 2020 helaas gestopt en vanaf heden is het aan organisaties en medewerkers zelf om het initiatief voor een loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling.

Er is vanaf 2020 een nieuw initiatief van het Ministerie van SZW, de SLIM-regeling. Een regeling voor het MKB voor het Stimuleren van Leren en ontwikkelen In het Mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Informatie over de SLIM-regeling is te vinden en te volgen op de volgende link.

Niettemin …

 1. Ik kan me heel goed voorstellen dat je je zorgen maakt om de toekomst van jouw organisatie en hoe de wereldwijde economie met haar grilligheid jouw organisatie beïnvloedt.
 2. Ik snap dat het voor jou als ondernemer, directeur of CEO belangrijk is om rust te ervaren als het gaat om het personeelsbestand. Het behoud en het aantrekken van bekwaam personeel.
 3. Je wilt dat jouw organisatie blijft bestaan en overleeft. Dit kun je niet alleen, want je hebt gemotiveerde, enthousiaste en kundige medewerkers nodig.
 4. En je vraagt je af hoe krijg je het allemaal voor elkaar om al die verschillende ballen in de lucht te houden.

Je heb vandaag de dag nagenoeg dagelijks als organisatie te maken met binnenlandse invloeden en ook invloeden en ontwikkelingen van buiten de landsgrenzen, lees -wereldwijd. De wereld is namelijk in de laatste jaren steeds kleiner geworden door mondialisering. Veranderingen buiten ons land kunnen rechtstreeks of indirect onze economie, lees - jouw organisatie, beïnvloeden.

De énige zekerheid is de zekerheid van verandering!

Het is om die reden als organisatie goed om gemotiveerde en deskundige medewerkers te blijven behouden als het om de voortgang en wendbaarheid van jouw organisatie gaat.

Het is net alsof je op de snelweg rijdt: “Voortdurend schakelen en anticiperen…”

ReadytoGo Loopbaancoach is deskundig als het gaat om begeleiding van jouw medewerkers. Met haar werk- en levenservaring, kennis en kunde van de huidige arbeidsmarkt en opleidingen, beschikbare toolkit met methodieken en diverse testmogelijkheden kan zij maatwerk leveren. Zij heeft oog en oor voor de medewerkers neemt je de zorg om en voor hen uit handen.

In deze turbulente tijden wil je dat jouw zittend personeel voor de lange termijn aan het werk blijft en zich zowel persoonlijk als ten behoeve van de organisatie verder ontwikkelt.

ReadytoGo Loopbaancoach heeft daarom diverse thema’s ontwikkeld die voorzien in de vraag van jouw organisatie ten aanzien van de medewerkers. Hoe zij zich de komende jaren kunnen ontwikkelen, scholen, zodat zij zoveel mogelijk binnen de huidige organisatie kunnen blijven. Is dit niet het geval dan kan coach de medewerker(s) naar extern bemiddelen of begeleiden in een loopbaanswitch.

Loopbaanthema’s kunnen zijn:

 • Persoonlijk leiderschap
 • Loopbaanontwikkeling, -heroriëntatie
 • Talenten ontdekken en verder ontwikkelen
 • Studiekeuze- en/of (bij-)scholingsbegeleiding
 • Leren omgaan met werkdruk, stress, spanning, burn-out
 • Jobcraften: Een betere baan, zonder weg te gaan
 • Medewerkers die blijven in een krapper wordende arbeidsmarkt
 • Duurzame inzetbaarheid: bevlogen en gemotiveerde medewerkers, die beter presteren

Aanbod:

 • ReadytoGo Loopbaancoach maakt gebruik van verschillende methodieken. Voor iedere medewerker of groep medewerkers een maatwerk-coachtraject. Enkele methodieken vind je op onze website of laat je informeren bij ons eerste en gratis kennismakingsgesprek.
 • ReadytoGo Loopbaancoach spreekt de taal van het bedrijfsleven en heeft een constructieve, pragmatische aanpak.
 • ReadytoGo Loopbaancoach is de juiste gesprekspartner voor jou en jouw medewerkers. Met de inzet van open communicatie, persoonlijke of groepsgesprekken en de juiste methodieken wordt er preventief, resultaatgericht en planmatig gewerkt aan de gestelde organisatie- en/of persoonlijke doelen.

Alles wat je aandacht geeft groeit.

ReadytoGo Loopbaancoach geeft die aandacht.

Toe aan advies?
U bent welkom voor een persoonlijke kennismaking.
Maak een afspraak of bel ons op.

Nelly de Kinkelder