Menu
Maak een afspraak
Blog

Vaar je eigen koers

Inleiding

Wij zijn gewend om voortdurend te denken in logica, structuren en vaste patronen. In deze tijd van transitie zou je deze patronen ook eens los kunnen laten en van de gebaande paden af te gaan. Een nieuwe tijd, een nieuw begin, ik ben ready to go, jullie ook?!

Vroegere en huidige situatie

Hoewel het economisch herstel bescheiden is ingezet anno 2015, zal de arbeidsmarkt en economie nooit meer de “oude” worden met een voldoende banen voor iedereen die vastigheid en zekerheid bieden.

Door een terugtrekkende overheid zullen burgers zelf de verantwoordelijkheid op haar/zijn eigen schouders moeten nemen. Binnen het bedrijfsleven wordt meer en meer gestuurd op cijfers en geld. De in het verleden vaste zekerheden zoals bank, pensioen, overheid zijn niet meer zo zeker. De vaste waarden in de toenmalige maatschappij zijn door meer transparantie, openheid van zaken, schandalen omver gevallen. Het vertrouwen is er niet meer.

Door automatisering, de komst van computer en het internet komen banen te vervallen en hiervoor komen geen of andere banen voor terug. Functies worden uitgehold, bestaande taken worden uitgesmeerd over meerdere mensen. De medewerker is een schakel in het geheel en heeft minder verantwoordelijkheden. MBO-banen worden HBO-banen en omgekeerd. Men weet vandaag niet precies welke banen er in de toekomst nog komen. Welke specialisten zullen er nodig zijn? Welke kennis en kunde is er nodig. Naar welk talent is men op zoek???

Consequenties voor banen en inkomen nu en in de toekomst

Niet alleen de baan- en werk-zekerheid is veranderd. De werknemer anno nu verandert mee. De nieuwe generatie werknemers richt zich meer op flexibiliteit, uitdaging en wil werken met haar/zijn talenten èn zichzelf ontwikkelen. Een leven lang leren! Vakmensen en specialisten zijn voldoende gemotiveerd en bouwen hun eigen (sociaal) netwerk om zich heen, houden hun competenties goed bij en willen zelf hun leven en werktijden in kunnen richten.

Omdat er geen baan-zekerheid meer is, creëer je jouw eigen werk-zekerheid. Je bent en blijft tot je pensioen in ontwikkeling om interessant te blijven voor werkgevers of nieuwe projecten voor jouw bedrijf en opties. Als werknemer zult meer baan- en/of functiewisselingen krijgen.

Het werk “an sich” wordt steeds flexibeler. Organisaties in Nederland verwachten in de toekomst minder medewerkers nodig te hebben. De flexibele schil daarentegen zal meer groeien. Werkgevers zullen meer projectmatig gaan werken: alleen dan medewerkers inzetten wanneer deze nodig zijn. Zo houd men de kosten in de gaten en ook de doel-, resultaat- en klantgerichtheid, daarbij dekken de opdracht-/werkgevers hun financiële risico’s af.

De communicatiekanalen zoals social media zorgen voor meer openheid en mobiliteit en de ontwikkeling hierin staat niet stil. De mobiel wordt steeds belangrijker als communicatiemiddel. Hierop vind je doorlopend de informatie die jij nodig hebt op dat moment en kun je snel contacten leggen. Dat geldt ook voor solliciteren en netwerken. Delen is het nieuwe vermenigvuldigen geworden, meer samenwerking met elkaar ontstaat door te delen met elkaar.

De wet- en regelgeving verandert. Het sociale stelsel dat er nu is verandert in de nieuwe Wet werk en zekerheid die gefaseerd wordt ingevoerd door de overheid. Deze wet houdt o.a. in de herziening van het ontslagrecht, WW, aanpak schijnconstructies, modernisering Ziektewet. Het nieuwe sociale stelsel moet gaan passen bij een flexibele arbeidsmarkt voor zowel de vaste en flexibele werknemer. Dit is nu nog niet zo.

Workshop “Vaar je eigen koers”

Kortom de wereld om ons heen verandert snel en het is daarom moeilijk om koers te houden. Wie wijst ons de weg? Wat zou het mooi zijn als wij een kompas hadden als die van Jack Sparrow uit de film “Pirates of the Caribbean. Dit kompas wijst namelijk niet naar het magnetische Noorden, maar in de richting die de eigenaar het meest wilt op dat moment en het effect van dit kompas is niet beperkt tot het vinden van alleen locaties of objecten.

Rondom dit kompas is de workshop “Vaar je eigen koers” vorm gegeven. Tijdens de workshop wordt antwoord gegeven op de vraag: “Hoe heeft jouw loopbaan er tot nu toe uitgezien” en “Hoe ga je verder?” Het thema in de workshop wordt vorm gegeven door diverse actieve, creatieve werkvormen en inspireren je om na te denken over jouw toekomst. Aan het eind van de workshop heb je jouw eigen plan vorm gegeven.

Meer informatie over deze workshop of wil je deelnemen aan "Vaar je eigen koers" meld je aan:

Aanmelden

Inspiratie

Ter inspiratie vind je hieronder een filmpje van journalist Kasper Verkaik die zo zijn eigen visie heeft over het werken in de toekomst.

Toe aan advies?
U bent welkom voor een persoonlijke kennismaking.
Maak een afspraak of bel ons op.

Nelly de Kinkelder